Duaal leren

Duaal leren of alternerend leren wil zeggen dat jongeren de schoolbanken afwisselen met een activiteit op de werkvloer. Op deze manier wordt de theorie en de praktijk op ideale wijze gecombineerd.Dankzij financiële steun vanuit het Vlaams ESF Agentschap heeft Constructiv drie projecten lopen die de kwaliteit van duaal leren versterken. Deze drie projecten worden gefinancierd met middelen van de Europese Unie, het Vlaams Cofinancieringsfonds en de bouwsector.
 
Het project ABC van duaal leren loopt gedurende het schooljaar 2017-2018 en heeft tot leerlingen in hun duaal leertraject te ondersteunen. In Vlaanderen bieden meerdere instellingen deze duale studierichtingen aan, zowel scholen met voltijds onderwijs, als centra voor leren en werken en Syntra-lesplaatsen. De leerlingen in deze duale studierichtingen ontvangen dankzij dit project extra ondersteuning.
 
Tijdens het schoolkaar krijgen de leerlingen op een leerwerkplek, elke twee weken bezoek van hun school. Voorafgaand aan het duale leertraject, kan men een voorbereidende veiligheidsopleiding volgen. Ook voor de leerkrachten en andere personeelsleden is het mogelijk een opleiding te volgen binnen dit kader, bijvoorbeeld het volgen van de meng-de-mentor-opleiding samen met de mentoren van de leerwerkplekken. De scholen komen bovendien enkele keren samen om de voortgang van het project, de eventuele problemen en oplossingen te bespreken.
 
De bouwsector heeft momenteel vier duale studierichtingen: afwerking ruwbouw duaal, decoratie en schilderwerk duaal, dakwerker duaal en ruwbouw duaal. Volgend schooljaar (tot en met het einde van het schooljaar 2018-2019) komen er enkele duale studierichtingen voor de bouwsector bij: Bouwplaatsmachinist duaal, Ijzervlechter en bekisterbetonneerder duaal, Tegelzetter duaal, Stukadoor duaal en Natuur-steen-bewerker duaal. Scholen en leerlingen die in deze studierichtingen instappen, kunnen rekenen op ondersteuning via het project ABC van duaal leren 2.0.
 
Deze twee lopende projecten bevatten bovendien nog een voorbereidend traject. Tijdens de maanden maart tot en met juni kunnen scholen een beroep doen op Constructiv om ondernemingen te informeren over duaal leren, geschikte leerwerkplekken te vinden en leerlingen te screenen op hun arbeidsmarktrijpheid.
 
Een derde project dat mogelijk is dankzij de financiële steun vanuit het Vlaams ESF Agentschap focust op de kwaliteit van de leerwerkplek. Bij het indienen van een erkenningsaanvraag bij het sectoraal partnerschap bouw, onderzoekt Constructiv de aanvraag op basis van de decretale criteria: de bouwsector legt immers een extra focus op veiligheid en welzijn.
 
Via telefonisch contact krijgt Constructiv enerzijds een beter beeld van de onderneming en anderzijds wordt de onderneming op de hoogte gesteld van de verplichte mentoropleiding. Deze verplichting wordt verder opgevolgd door Constructiv. Tijdens de kalenderjaren 2018 en 2019 bezoeken adviseurs van Constructiv de leerwerkplekken wanneer de leerling daar aanwezig is. Deze bezoeken focussen op de veiligheid van de bouwplaats/leerwerkplek.


Indien een onderneming geïnteresseerd is om een leerling op te leiden tot een bepaald bouwberoep, dient hij erkend te worden als leerwerkplek. Onze brochure geeft de verschillende stappen weer om als bedrijf de erkenning aan te vragen. Verder komt ook de te gebruiken contractvorm aan bod en worden enkele praktische zaken besproken die bij de opstart van de overeenkomst belangrijk zijn.
Als werkgever komt men in aanmerking voor een vermindering op de patronale RSZ-bijdragen van de leerling en deze vermindering aanduiden in de DMFA-aangifte.

    


Een stagebonus moet tijdig worden aangevraagd en de leerling heeft de mogelijkheid om een startbonus te krijgen. Deze dient binnen de 4 maanden na het einde van het schooljaar aangevraagd te worden en bedraagt zowel voor de werkgever als voor de leerling €500 voor de eerste 2 jaar, en €750 voor het laatste opleidingsjaar!

   

Ook voor de mentor kan men doelgroepvermindering ontvangen!

Meer informatie over duaal leren vindt u www.mentor.constructiv.be en www.onderwijs.constructiv.be.

4.844

Opleidingsbedrijven

Alternate Text

46

Bouwberoepen

Alternate Text

24,73%

Participatiegraad

Alternate Text

4758

Erkende opleidingen

Alternate Text

754.269

Opleidingsuren

Alternate Text

37.338

Opgeleide arbeiders

Alternate Text