{% if(ViewMode == "livesite"){ %} {% }

GDPR: Constructiv is er klaar voor!

Handige links

​​​​​Wat is GDPR en wat wil dit zeggen voor ons ?

Je hebt ongetwijfeld al gehoord van de GDPR-wetgeving die vandaag 25 mei 2018 ingaat. GDPR is de afkorting voor General Data Protection Regulation. In het Nederlands spreken we van AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar ook in België gebruiken we vaker de afkorting GDPR.
Simpel uitgelegd is dit een verzameling van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen, maar wat houdt dit nu juist in?

GDPR in het kort:

  • * Bescherming van persoonlijke data van de Europese burger
  • * Maatregelen tegen onechtelijk gebruik van data, hackers en datalekken
  • * In voege op 25 mei 2018
  • * Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens
  • * Toestemming vragen om bepaalde gegevens te verzamelen en gebruiken
  • * Individu heeft het recht om 'vergeten te worden'
  • * Verhoogde security maatregelingen zijn nodig
  • * Datalek moet u kunnen melden binnen 72 uur
  • * De Nationale Autoriteiten kunnen boetes toepassen
  • * In grote organisaties moet een DPO (Data Protection Officer) aangesteld  worden

Constructiv stelt alles in het werk om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving !
 

Snelle links