Opleiding, instroom en toeleiding

Constructiv werkt hard aan het verbeteren van de instroom van werknemers in de bouwsector en het op peil houden van hun competenties. De sector streeft immers naar duurzame tewerktstelling! Zo staan onze adviseurs op het terrein in voor:
  • de promotie van de bouwsector en de bouwberoepen bij jongeren en werkzoekenden
  • de begeleiding van jongeren en werkzoekenden naar een duurzame job in de bouw
  • de ondersteuning van bouwbedrijven en hun werknemers m.b.t. hun competentie- en loopbaanbeheer

Welzijn op het werk

Constructiv waakt over het welzijn en de veiligheid op bouwplaatsen. Dagelijks zijn wij actief op het terrein. Ons team van adviseurs:
  • bezoekt bouwbedrijven om hen te ondersteunen bij hun dynamisch preventiebeleid gaat langs op bouwplaatsen en verstrekt er aangepaste adviezen en tips op het vlak van welzijn en veiligheid
  • organiseert gerichte sensibiliseringscampagnes over specifieke thema's

Avenue Prince de Liège 91 bte 4 
5100 Jambes

Tel: 081/24 03 40 
Fax: 081/24 03 48 
bnl@constructiv.be

Openingsuren: elke werkdag van 08:00 - 17:00

Contactpersonen
Project 16+

Project 16+ is een nauwe samenwerking tussen het Agence Wallonne du Patrimoine, Constructiv en de Waalse Confederatie Bouw. Dit jaar mochten de leerlingen van de deelnemende scholen: 
•    Ecole Sainte-Julienne in Fléron voor de renovatie van de Mur de Gelivaux in Olne
•    Institut d’enseignement spécialisé Les Orchidées in Hannut voor de renovatie van wandelpad nr. 25 in Braives
•   Ecole polytechnique in Verviers voor de renovatie van het grafmonument Müllendorf op het kerkhof van Verviers
•    Athénée royale in La Roche voor de renovatie van een droog gestapelde muur en trap
•    Ecole ITELA in Arlon voor de renovatie van een voormalige duiventoren in Habay-la-Neuve
hun prijs in ontvangst nemen in het schitterende kader van de abdij van Paix-Dieu in Amay.

De bovenstaande dienstverlening wordt dag na dag gerealiseerd door de verschillende leden van ons team. Onderstaand vindt u per actiedomein de contactgegevens van onze medewerkers terug

Patrick Splingaire

patrick.splingaire@constructiv.be

081 24 03 43

Alain Lefevere

alain.lefevere@constructiv.be

081 24 03 42

Annie Closset

annie.closset@constructiv.be

081 24 03 44

Pascal Wery

pascal.wery@constructiv.be

081 24 03 49

Philippe Becker

philippe.becker@constructiv.be

081 24 03 41

Pierre-Yves Defosse

pierreyves.defosse@constructiv.be

081 24 03 46

Stéphanie Dussart

stephanie.dussart@constructiv.be

+32 81 24 03 40