{% if(ViewMode == "livesite"){ %} {% }

De sociale partners van de bouwsector ijveren uiteraard voor gezonde concurrentie en strijden samen tegen sociale dumping. In het kader van deze thema’s hebben de sociale partners rond de tafel gezeten om een gezamenlijk strategisch plan voor de bouwsector op te stellen. Een van de elementen uit dit plan is de invoering van de ConstruBadge.

De ConstruBadge is een persoonlijk visueel identificatiemiddel dat door uw arbeiders zichtbaar gedragen kan worden op bouwplaatsen. Deze badge wordt opgemaakt voor al uw arbeiders die bij de sociale zekerheid gekend zijn.

De ConstruBadge is niet enkel van toepassing voor arbeiders van Belgische bouwbedrijven, maar ook voor arbeiders van buitenlandse werkgevers die bouwactiviteiten uitoefenen in België. Uitzendkrachten die door een erkend interim-bureau worden tewerkgesteld in de bouw krijgen eveneens een ConstruBadge.

Via de ConstruBadge-website kan u meer informatie over de ConstruBadge verkrijgen en kan u een account aanmaken, zodat u een overzicht van de aangemaakte Construbadges kan raadplegen en zo nodig een vervangbadge kan bestellen.