{% if(ViewMode == "livesite"){ %} {% }

Wanneer en hoe kan ik c3.2a-kaarten aanvragen?

 • De nominatieve C3.2A-kaarten worden vanaf de 3e maand na indiensttreding automatisch door Constructiv opgemaakt. 

 • In geval van verlies van een nominatieve C3.2A-kaart moet u voor uw arbeider een niet-nominatieve C3.2A-kaart invullen (aan te vragen bij Constructiv) en een kopie ervan overmaken aan het plaatselijke RVA-kantoor.
 •  
 • Wanneer u arbeiders wil aanwerven, moet u de maand van aanwerving en de daaropvolgende maand, zelf een niet-nominatieve kaart invullen (op voorhand aan te vragen bij Constructiv).
 •  
 • De nummers vermeld op deze niet-nominatieve kaarten, heeft u nodig voor uw Dimona-aangifte.
 •  
 • Het is bijgevolg belangrijk om deze kaarten op tijd aan te vragen bij Constructiv!

 • Vraag ze hier aan!
 •  
 •