{% if(ViewMode == "livesite"){ %} {% }

Bouwsector erkent 1500ste onderneming voor duaal leren

Handige links

Bouwbedrijven klaar om in te stappen in duaal leren : 1500ste bouwbedrijf erkend als leeronderneming

 
Bouwsector erkent 1500ste onderneming voor duaal leren
 
De bouwsector heeft woensdag 22 augustus plechtig de 1500ste bouwonderneming erkend om een leerling op te leiden in het stelsel van duaal leren. “Een bouwberoep leer je het best aan op de werf zelf”, stelt Ronny Matthysen, voorzitter van het Sectoraal Partnerschap Bouw, bevoegd voor het erkennen van de bouwbedrijven. “Daarom zet de sector in op het duaal leren, dat steeds meer ingang vindt in het secundair onderwijs. Samen met onze onderwijspartners gaan we voluit voor deze opleidingsvorm, die nieuw is binnen het voltijds onderwijs”.
 
De 1500ste onderneming die erkend werd, is de Woestenborghs Bouwbedrijf uit Merksplas. “Wij zetten al jaren in op interne opleidingen voor onze werknemers. We hebben bovendien een goede samenwerking opgebouwd met het voltijds onderwijs en bieden jaarlijks stageplaatsen aan. Deze nieuwe opleidingsvorm waarbij je een leerling opleidt in samenwerking met een school, lijkt ons een interessante formule”, zegt Inge Woestenborghs, zaakvoerster bij Woestenborghs Bouwbedrijf. “We hebben al veel ervaring met het opleiden van eigen werknemers en hebben daarom in elke ploeg medewerkers opgeleid tot mentor. We zijn ervan overtuigd dat leerlingen bij ons alle nodige competenties van het beroep metselaar kunnen aanleren. In een goede samenwerking met de school kunnen we zo een volleerd vakman afleveren.”
 
De bouwsector gelooft volop in duaal leren
 
Met deze 1500ste erkenning onderstreept de bouwsector haar geloof in het nieuwe leersysteem van duaal leren dat de Vlaamse regering aan het uitrollen is. De bouwsector was al van bij de start enthousiast over deze leervorm, waarbij de onderneming, de school en de leerling samenwerken aan de vorming van toekomstige werknemers. Met het nieuwe leersysteem werd ook een erkenningsprocedure opgezet die de kwaliteit langs de bedrijfskant moet garanderen. Zo toetst men de opleidingsmogelijkheden van het bouwbedrijf af met de geplande opleiding. In de bouwsector neemt men bijkomend de welzijnsaspecten mee onder de loep. De mentor die de onderneming aanduidt, is de centrale figuur tijdens de opleiding. Hij leidt de leerling op volgens het opleidingsplan, en behoudt de contacten met de school.
 
Constructiv – de dienstverlenende organisatie van de bouwsector die de erkenningen behandelt – neemt bijkomende acties om duale opleidingen te stimuleren. “Onze adviseurs begeleiden het gehele traject”, verduidelijkt Geert Ramaekers, Directeur BoP Vlaanderen bij Constructiv. “Dat start bij het behandelen van de erkenningsaanvragen. Zo is Woestenborghs de 1500ste onderneming die een erkenning krijgt. Daarnaast zetten we in op de vorming van mentoren en begeleidt Constructiv ook bouwbedrijven bij het verbeteren van hun veiligheids- en welzijnsbeleid wanneer ze een leerling opleiden. Wanneer de leerlingen afstuderen, helpen wij hen bovendien in hun zoektocht naar werk.”
 
Samenwerking tussen school en bedrijf staat centraal
 
De bouwsector stimuleert de goede samenwerking tussen bouwbedrijf en school dankzij ESF-projectmiddelen. “Door beide partijen elkaar tweewekelijks te laten ontmoeten op de bouwplaats, bouw je een goede band op”, aldus Ronny Matthysen. “De school kan snel ingrijpen wanneer de mentor aangeeft dat sommige handelingen nog niet vlot verlopen, of wanneer er andere problemen opduiken. Deze werkwijze leidt tot een verhoging van de kwaliteit van de opleiding.”
 
Constructiv ondersteunt de scholen door zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen kosteloos aanvullende vormingen aan te reiken. Daarnaast zoekt Constructiv samen met scholen naar geschikte ondernemingen. “We willen op termijn met de scholen proactiever gaan werken, zodat we bij de start van een schooljaar de nodige erkende bedrijven klaar hebben staan,” aldus Geert Ramaekers.
 
Woestenborghs bouwbedrijf is vast van plan de leerling aan te werven eens deze is afgestudeerd. “Wij leiden op deze manier zelf onze werknemers op en zijn fier dat we zo ons steentje bijdragen”, zegt Inge Woestenborghs. “Wij hopen dat andere ondernemingen dezelfde weg zullen opgaan en zo gemotiveerde leerlingen de kneepjes van het vak aanleren. Dat is een meerwaarde voor elk bedrijf, en goed voor de bouwsector in het algemeen”.

Foto: vlnr. Ronny Matthysen, Inge Woestenborghs, Geert Ramaekers 

Voor meer informatie:
Geert Ramaekers, Directeur BoP Vlaanderen, Constructiv - tel. 0496 27 07 33
Inge Woestenborghs, Zaakvoerster Woestenborghs Bouwbedrijf – tel. 014 63 38 04
 

Snelle links