{% if(ViewMode == "livesite"){ %} {% }

Medewerking gevraagd: Constructiv voert onderzoek naar het aantal werknemers per beroep

Handige links
Om ervoor te zorgen dat de bouwsector kan beschikken over voldoende competente werknemers, wordt de medewerking gevraagd van een aantal bouwbedrijven.

Er wordt van 1 juni tot 15 juni 2018 via een online enquête een belangrijk sectoraal onderzoek gelanceerd om een correcte inschatting te kunnen maken van het aantal werknemers per beroep.

De resultaten zullen benut worden om de inspanningen van publieke overheden af te stemmen op de realiteit die binnen bouwondernemingen bestaat; anderzijds bieden ze aan Constructiv de mogelijkheid om zijn werking rond opleiding, instroom en welzijn af te stemmen op de reële situatie binnen de sector.

Gezien het sectorale belang van dit onderzoek, hopen wij te kunnen rekenen op uw medewerking: hou dus uw mailbox in het oog !