{% if(ViewMode == "livesite"){ %} {% }

Op basis van wettelijke verplichtingen

In bepaalde gevallen verplicht de federale of regionale overheid om aan te tonen dat uw arbeider over de juiste vaardigheden beschikt voordat hij bepaalde werken uitvoert: heeft hij een opleiding gevolgd of is hij geslaagd voor een examen hiervoor?

Enkele voorbeelden:

  • Het inbedrijfstellen en onderhouden van verwarmingsketels groter dan 20 kW (brandertechnicus GI, GII)
  • Het rijden met een voertuig (rijbewijs, vakbekwaamheid, ladingzekeren)
  • Het verwijderen van asbest (eenvoudige handelingen, erkende asbestverwijderaars)