VCA aanbod Constructiv

Aanbod Constructiv

Voor werknemers biedt Constructiv de mogelijkheid om een online examen VCA Basisveiligheid af te leggen in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. Daartoe vinden open examensessies plaats in de kantoren van Constructiv. Deelnemers moeten hun identiteitskaart meebrengen naar elk examen.

Na het examen zendt Constructiv de volgende documenten naar de onderneming:
  • een kennisgeving met de namen van de kandidaten die de onderneming had ingeschreven en die geslaagd zijn
  • √©√©n  individueel diploma bestemd voor de werknemer
Er worden geen andere attesten, zoals een deelnameattest, opgemaakt.

Wanneer uw arbeider een VCA-diploma heeft behaald, wordt hij opgenomen in het diplomaregister VCA.

Snelle links