{% if(ViewMode == "livesite"){ %} {% }

Premies voor de klant

In sommige gevallen krijgen particulieren een premie toegekend wanneer zij bepaalde werken laten uitvoeren. Zij krijgen deze premie enkel wanneer deze werken uitgevoerd werden door een aannemer met een certificaat van bekwaamheid.

Voorbeelden van deze werken zijn:

  • Installeren van een zonthermisch energiesysteem
  • Na-isolatie van een buitenmuur langs de binnenzijde (Vlaanderen)

U heeft er als aannemer dus alle belang bij in het bezit te zijn van een certificaat van bekwaamheid. Contacteer uw Constructiv-regio voor meer informatie omtrent de opleiding die hieraan vooraf gaat.