Duaal leren voor jongeren

Wilt u als werkgever ook jong talent de kans geven om uw bouwonderneming te versterken? Constructiv kan u hierin ondersteunen via alternerend leren, ook wel duaal leren genoemd. Dit is een opleidingsvorm of -traject waarbij de opleiding van de jongere afwisselend plaatsvindt in een opleidingscentrum (waaronder ook scholen) en in uw onderneming.
  

Voor meer informatie over de verschillende regionale mogelijkheden, contacteer uw Constructiv-regio.

Meer weten over duaal leren? Surf dan naar www.mentor.constructiv.be. Boven kunt u zelf opleidingen inplannen voor (jonge) arbeiders.Dankzij financiële steun vanuit het Vlaams ESF Agentschap heeft Constructiv drie projecten lopen die de kwaliteit van duaal leren versterken. Deze drie projecten worden gefinancierd met middelen van de Europese Unie, het Vlaams Cofinancieringsfonds en de bouwsector.
 
Het project ABC van duaal leren loopt gedurende het schooljaar 2017-2018 en heeft tot leerlingen in hun duaal leertraject te ondersteunen. In Vlaanderen bieden meerdere instellingen deze duale studierichtingen aan, zowel scholen met voltijds onderwijs, als centra voor leren en werken en Syntra-lesplaatsen. De leerlingen in deze duale studierichtingen ontvangen dankzij dit project extra ondersteuning.
 
Tijdens het schoolkaar krijgen de leerlingen op een leerwerkplek, elke twee weken bezoek van hun school. Voorafgaand aan het duale leertraject, kan men een voorbereidende veiligheidsopleiding volgen. Ook voor de leerkrachten en andere personeelsleden is het mogelijk een opleiding te volgen binnen dit kader, bijvoorbeeld het volgen van de meng-de-mentor-opleiding samen met de mentoren van de leerwerkplekken. De scholen komen bovendien enkele keren samen om de voortgang van het project, de eventuele problemen en oplossingen te bespreken.
 
De bouwsector heeft momenteel vier duale studierichtingen: afwerking ruwbouw duaal, decoratie en schilderwerk duaal, dakwerker duaal en ruwbouw duaal. Volgend schooljaar (tot en met het einde van het schooljaar 2018-2019) komen er enkele duale studierichtingen voor de bouwsector bij: Bouwplaatsmachinist duaal, Ijzervlechter en bekisterbetonneerder duaal, Tegelzetter duaal, Stukadoor duaal en Natuur-steen-bewerker duaal. Scholen en leerlingen die in deze studierichtingen instappen, kunnen rekenen op ondersteuning via het project ABC van duaal leren 2.0.
 
Deze twee lopende projecten bevatten bovendien nog een voorbereidend traject. Tijdens de maanden maart tot en met juni kunnen scholen een beroep doen op Constructiv om ondernemingen te informeren over duaal leren, geschikte leerwerkplekken te vinden en leerlingen te screenen op hun arbeidsmarktrijpheid.
 
Een derde project dat mogelijk is dankzij de financiële steun vanuit het Vlaams ESF Agentschap focust op de kwaliteit van de leerwerkplek. Bij het indienen van een erkenningsaanvraag bij het sectoraal partnerschap bouw, onderzoekt Constructiv de aanvraag op basis van de decretale criteria: de bouwsector legt immers een extra focus op veiligheid en welzijn.
 
Via telefonisch contact krijgt Constructiv enerzijds een beter beeld van de onderneming en anderzijds wordt de onderneming op de hoogte gesteld van de verplichte mentoropleiding. Deze verplichting wordt verder opgevolgd door Constructiv. Tijdens de kalenderjaren 2018 en 2019 bezoeken adviseurs van Constructiv de leerwerkplekken wanneer de leerling daar aanwezig is. Deze bezoeken focussen op de veiligheid van de bouwplaats/leerwerkplek.

4.844

Opleidingsbedrijven

Alternate Text

46

Bouwberoepen

Alternate Text

24,73%

Participatiegraad

Alternate Text

4758

Erkende opleidingen

Alternate Text

754.269

Opleidingsuren

Alternate Text

37.338

Opgeleide arbeiders

Alternate Text