{% if(ViewMode == "livesite"){ %} {% }

Tussenkomsten en inplannen van opleidingen

Opleidingen geven uw arbeiders de kans om zichzelf te verrijken en uw bedrijf te versterken. Daarom zorgt Constructiv voor financiële tussenkomsten bij opleidingen en voorzien we verschillende mogelijkheden om de opleidingsuren in te plannen. Op deze manier komen de werkuren van uw arbeiders niet in het gedrang en kan u de opleidingen plannen op het voor u gewenste tijdstip.

Afhankelijk van het tijdstip van de opleiding kunnen de tussenkomsten verschillend zijn. Hieronder kan u nagaan op welke tussenkomsten en premies u aanspraak maakt.
 

Bij een opleiding tijdens de werkuren die minstens 4 uur en maximum 120 uur per schooljaar duurt, is er een tussenkomst in de opleidingskost voorzien. Constructiv biedt ook een tussenkomst in de loonkost van 15 euro per uur voor uw arbeiders.
 
Wenst u een opleiding tijdens de werkuren in te plannen? Neem gerust contact op met uw Constructiv-regio voor de exacte voorwaarden.
 
Opleidingen tijdens de werkuren moeten niet per sé extern worden georganiseerd. U kan ook zelf uw arbeiders opleiden en toch genieten van een sectorale tussenkomst! Hiervoor heeft Constructiv voor u een stappenplan BedrijfsInterne Opleiding (BIO) opgesteld.
Het is niet altijd vanzelfsprekend om een opleiding te volgen tijdens de werkuren. Om die reden voorziet Constructiv ook opleidingen op zaterdag. Indien uw arbeider een opleiding volgt die op zaterdag plaatsvindt, heeft u eveneens recht op een tussenkomst in de opleidingskost. Dit soort opleiding kan voor een onbeperkt aantal uren per schooljaar gevolgd worden.
 
In de loonkost wordt op zaterdag om logische redenen niet tussengekomen. Wel krijgen uw arbeiders een premie van 50 euro per zaterdag. Deze premie moet u als werkgever bij Constructiv aanvragen.
 
Wilt u graag meer informatie over onze opleidingen op zaterdag? Contacteer gerust uw Constructiv-regio.
Naast opleidingen op zaterdag biedt Constructiv nog avondopleidingen aan. Bij een avondopleiding van maximum 40 uur per arbeider per centrum heeft u recht op een tussenkomst in de opleidingskost.
 
Voor avondopleidingen wordt geen tussenkomst voorzien in de loonkost. Uw arbeiders ontvangen echter een premie van 6,25 euro per uur, behalve wanneer ze een bedrijfsinterne opleiding volgen. Dit kan uw arbeiders motiveren om een avondopleiding te volgen. Als werkgever kan u deze premie, die maximaal 250 euro per jaar per arbeider kan bedragen, aanvragen bij Constructiv.
 
Heeft u nog vragen op opmerkingen omtrent avondopleidingen? Neem dan contact op met uw Constructiv-regio voor meer informatie.
Bij Constructiv wintert het van 1 december tot 31 maart: dé periode voor een voordelige opleiding! Tijdens de winterperiode kunt u uw arbeiders (PC 124) in tijdelijke werkloosheid plaatsen omwille van slecht weer én hen tegelijkertijd een opleiding laten volgen.

U draagt voor deze opleiding dus geen loonkost en bovendien ontvangen uw arbeiders van ons een bijkomende premie van 40 euro per opleidingsdag. En er is een financiële tussenkomst in de opleidingskost.

Om winteropleidingen mogelijk te maken, hebben we partnerschappen met opleidingscentra,: Confederatie Bouw, Bouwunie, FEMA (onze excellente opleidingspartners), maar ook met VDAB, BRC Bouw, Le FOREM, Bruxelles-Formation, Arbeitsamt, IFAPME en EFP.

Heeft u interesse in een winteropleiding voor uw arbeiders? Informeer gerust bij uw Constructiv-regio.

4.844

Opleidingsbedrijven

Alternate Text

46

Bouwberoepen

Alternate Text

24,73%

Participatiegraad

Alternate Text

4758

Erkende opleidingen

Alternate Text

754.269

Opleidingsuren

Alternate Text

37.338

Opgeleide arbeiders

Alternate Text