{% if(ViewMode == "livesite"){ %} {% }

In deze rubriek vindt u een niet-limitatieve lijst van aangepaste leuningen klasse B :

 --> Voor een matig hellend werkoppervlak (klasse B) mag ook een leuning klasse C  gebruikt worden

Snelle links