{% if(ViewMode == "livesite"){ %} {% }

 

De steigers werden opgesplitst in verschillende rubrieken:

De volgende documenten zijn een hulp bij de keuze, de bestelling en de controle van een steiger:

* De reglementering eist dat zowel arbeidsmiddelen voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte als collectieve (val)beschermingsmiddelen gecontroleerd worden door een bevoegd persoon. 

Snelle links