{% if(ViewMode == "livesite"){ %} {% }

Veiligheidscoördinator

Het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen maakt de aanstelling van een veiligheidscoördinator verplicht bij alle bouwwerken waarbij minstens twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens betrokken zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een veiligheidscoördinator voor de ontwerpfase en een veiligheidscoördinator voor de uitvoeringsfase. Eventueel kan één persoon deze twee functies uitoefenen.

Om de functie van coördinator uit te oefenen, moet de kandidaat voldoen aan een aantal voorwaarden en rekening houden met het soort bouwplaats.

Er bestaan veiligheidscoördinatoren niveau A, niveau B, niveau D en niveau E. In de wetgeving wordt enkel gesproken van coördinatoren van type A en type B. Het gebruik van de letters D en E gebeurt op initiatief van Constructiv. 

  • Bij werken waarvoor een coördinatiestructuur opgericht wordt en werken die meer dan 5.000 mandagen duren of waarvan de kostprijs meer dan 2,5 miljoen euro bedraagt (exclusief btw) en waarbij drie aannemers gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren, moet een coördinator niveau A aangesteld worden.
  • Bij werken waarvoor een volledig veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld moet worden, maar geen coördinatiestructuur vereist is, en bij werken die meer dan 5.000 mandagen duren of een verhoogd risico inhouden, moet een coördinator niveau B aangesteld worden.
  • Bij werken met een totale oppervlakte van minder dan 500 m² moet een coördinator niveau D aangesteld worden.
  • Bij werken met een totale oppervlakte van minder dan 500 m² die minder dan 500 mandagen duren en geen verhoogd risico inhouden, moet een coördinator niveau E aangesteld worden.