{% if(ViewMode == "livesite"){ %} {% }

Voor elektrische installaties op arbeidsplaatsen zijn verschillende reglementeringen van toepassing, afhankelijk van de datum van ingebruikname:

  • het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI):     
    • voor elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in gebruik genomen zijn, voor inrichtingen die geen elektriciteitsdienst hebben die bestaat uit voldoende ingelichte of bevoegde personen (BA4 of BA5);
    • voor andere installaties die na 1 januari 1983 in gebruik genomen zijn;
  • het KB van 2 juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 16.06.2008) voor de installaties die dateren van voor 1 oktober 1981 of 1 januari 1983;
  • artikels 184 tot 266bis van het ARAB voor elektrische installaties die dateren van voor 1 oktober 1981 of 1 januari 1983 voor de werkgevers die nog niet voldoen aan de voorschriften van het KB van 2 juni 2008, en dit uiterlijk tot 29 juni 2011.