CONSTRUBADGE

Persoonlijk visueel identificatiemiddel voor bouwvakarbeiders

NAVB

Opleidingen

Fvb-ffc Constructiv zorgt voor betere bouwvakkers. Wij doen dat met opleidingen voor bouwarbeiders, maar ook voor werkzoekenden die op een loopbaan in de bouw mikken. Daarnaast helpen we jongeren bij hun studie en instap in de sector.

Welzijn op het werk

Navb-cnac Constructiv is het preventie-instituut van de bouw. Al bijna 50 jaar geven wij advies over welzijn op het werk in de bouwsector. Uw veiligheid en gezondheid zijn onze eerste zorg!

Sociale voordelen

Fbz-fse Constructiv kent niet alleen voordelen toe aan de actieve arbeiders van de sector, maar ook aan gepensioneerden, zieke of invalide bouwvakkers en arbeiders aan het einde van hun loopbaan. In enkele gevallen betalen wij ook een vergoeding aan familieleden.

Pensioenen

Fbz-fsep Constructiv werd in 2007 opgericht om een sociaal sectoraal pensioenplan in te richten voor de arbeiders van de bouwsector. Wij zorgen ervoor dat deze arbeiders een extraatje krijgen bovenop het wettelijk pensioen. Het beheer van dit pensioenplan is toevertrouwd aan Pensio B.

Zoek een publicatie

De fondsen van Constructiv geven publicaties uit die u online kunt downloaden en/of bestellen. Via deze zoekmodule kunt u een publicatie opzoeken. Surf naar de e-shop via de gele button rechts bovenaan om een publicatie te bestellen.
Zoeken
(minstens één zoekcriterium specifiëren):
: