• Tewerkstelling
  • Onderwijs
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ

De sociale partners van de bouwsector ijveren uiteraard voor gezonde concurrentie en strijden samen tegen sociale fraude.

In het kader van deze thema’s hebben de sociale partners rond de tafel gezeten om een gezamenlijk strategisch plan voor de bouwsector op te stellen. Een van de elementen uit dit plan is het invoeren van de ConstruBadge.

De ConstruBadge is een persoonlijk visueel identificatiemiddel dat arbeiders zichtbaar kunnen dragen op bouwplaatsen. Deze badge wordt opgemaakt voor alle bouwvakarbeiders die bij de sociale zekerheid gekend zijn.

Constructiv verzendt de ConstruBadge rechtstreeks naar het thuisadres van de arbeiders van Belgische bouwbedrijven en van de uitzendkrachten die door erkende interimkantoren worden tewerkgesteld in de bouw.  Ook de arbeiders van buitenlandse werkgevers die bouwactiviteiten uitoefenen in BelgiĆ« ontvangen een ConstruBadge. Deze wordt na betaling van de kostprijs verzonden naar het adres in BelgiĆ« dat door de buitenlandse werkgever wordt meegedeeld.

Via de Construbadge-website kan u meer informatie over de ConstruBadge verkrijgen. De werkgevers kunnen er bovendien een account aanmaken en een overzicht van de aangemaakte Construbadges raadplegen en zo nodig een vervangbadge bestellen.