• Tewerkstelling
  • Onderwijs
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ

Constructiv besteedt extra aandacht aan bescherming tegen UV-straling

Nu de zon weer hoog aan de hemel staat en iedereen die buiten werkt de neiging heeft om zich licht te kleden, is dit voor Constructiv het ideale moment om iedereen die buiten werkt, nogmaals te sensibiliseren om zich afdoende te beschermen tegen UV-stralen.

De nood om zich afdoende te beschermen, geldt trouwens ook op bewolkte of zelfs regenachtige zomerdagen, want men denkt dikwijls onterecht dat de zon dan weinig of geen invloed heeft op onbeschermde/blootgestelde huid. De UV-index kan echter ook op deze dagen zeer hoog zijn en een korte blootstellingsduur is dan voldoende om zonnebrand te veroorzaken.
 
Onder de noemer “Hou het UVeilig!” zal Constructiv regelmatig informeren over en de aandacht vestigen op dit risico en de preventiemaatregelen die getroffen kunnen worden. Want zoals meestal het geval is met gezondheidsaspecten, manifesteren blootstellingsproblemen zich pas na verloop van 10 tot 15 jaar. Het is daarom belangrijk dat de risico’s van blootstelling aan UV-straling permanent onder de aandacht worden gebracht.
 
 
Handige links
Noodzaak
 
Meerdere studies tonen aan dat het aantal huidkankers de laatste decennia in de lift zit en dat met name degenen die buiten werken, een hoger gezondheidsrisico lopen. De stijging van het aantal gevallen van huidkanker heeft  diverse oorzaken. Zo spelen klimaatopwarming (meer zonnige dagen) en de aantasting van de ozonlaag een rol. Daarnaast werd sinds de jaren negentig ook meer gebruik gemaakt van zonnebanken en werden de effecten hiervan vooral zichtbaar vanaf 2010.
 
Acties
 
Constructiv zal op geregelde tijdstippen via zijn andere kanalen blijven communiceren over de risico’s van blootstelling aan UV-straling. Ook zal deze thematiek door onze welzijnsadviseurs geregeld belicht worden tijdens bouwplaatsbezoeken. Een goed preventiebeleid, het maximaal elimineren van het risico aan de bron en collectief beschermen, gaan voor op individuele bescherming, zoals grijpen naar zonnebrandcr√®me.
 
Publicaties
 
De bestaande publicaties omtrent het thema zullen worden opgefrist en er zullen bijkomende affiches en folders ontwikkeld rond het thema “Hou het UVeilig!” 
 
Wat is er al beschikbaar?
 
 
Referenties
   
 

Snelle links