• Tewerkstelling
  • Onderwijs
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ

De ConstruBus: een innovatieve tool ten dienste van de bouwsector in België!

Handige links
Sinds januari 2020 is een nieuw voertuig te zien op de Belgische wegen, namelijk de ConstruBus. Deze nieuwe tool van de sectorale partners van de bouwsector werd ontworpen en ingericht om met fierheid zichtbaar te zijn voor de sector en om de aandacht te trekken. In die zin zal de ConstruBus concreet bijdragen tot een beter imago van de sector en een duidelijker onderscheid maken met andere sectoren.

Met deze investering streven de sectorale partners meerdere doelstellingen na. Ze willen een verhoogde aanwezigheid van de bouw op het terrein en een betere zichtbaarheid genereren, maar ook werken aan een betere bekendheid van de tools, middelen en mogelijkheden die geboden worden aan de verschillende doelgroepen van de bouwsector. Dat zal gebeuren tijdens de vele acties ter promotie van Constructiv en de sociale partners van de bouw.

Lees meer!

Snelle links