{% if(ViewMode == "livesite"){ %} {% }
  • Tewerkstelling
  • Onderwijs
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Studievoormiddag kwartsstof: praktische consequenties van de nieuwe regelgeving

Handige links

De reglementering over inadembaar kristalijn silica of kwartsstof werd recent aangepast om bij te dragen tot een betere preventie bij het uitvoeren van werkzaamheden waarbij kwartsstof kan vrijkomen.

Tijdens een studievoormiddag op 9 maart 2020 wordt toegelicht wat de aanpassing van deze regelgeving inhoudt. Niet alleen zal de evolutie van het aantal en de aard van de arbeidsongevallen in de bouwsector worden geschetst, maar ook de beroepsziekten in de bouw komen aan bod en wordt er ingegaan op het blootstellingstellingsniveau aan kwartsstof tijdens courante werkzaamheden op de bouwplaats.

Samen met de betrokken organisaties wordt gezocht naar mogelijke bijkomende initiatieven om de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouw te bevorderen.

Meer informatie en (gratis) inschrijven!

 

Snelle links