• Tewerkstelling
  • Onderwijs
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ

Vers van de pers: Jaarverslag Constructiv 2021

Handige links
2021 stond in het teken van de lancering van een duurzame sectorale imagocampagne van de bouwsector om de bouw te tonen als de boeiende, gezonde en competente sector die ze is en die de samenleving nodig heeft: De Bouw Kijkt Verder

Lees ons Jaarverslag 2021 en ontdek hoe Constructiv en de sociale partners van de bouw hiervoor hun krachten bundelden.

Wij wensen u veel leesplezier!
 

Snelle links