• Tewerkstelling
  • Onderwijs
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Duaal leren

Duaal leren of alternerend leren wil zeggen dat jongeren de schoolbanken afwisselen met een activiteit op de werkvloer. Op deze manier wordt de theorie en de praktijk op ideale wijze gecombineerd.
Dankzij financiële steun vanuit het Vlaams ESF Agentschap heeft Constructiv drie projecten lopen die de kwaliteit van duaal leren versterken. Deze drie projecten worden gefinancierd met middelen van de Europese Unie, het Vlaams Cofinancieringsfonds en de bouwsector. Deze drie projecten zijn Kwaliteit van de leerwerkplek, ABC van duaal leren 2.0 en ABC van duaal leren 3.0

De projecten ABC van duaal leren 2.0 en 3.0 bieden dezelfde ondersteuning, maar hebben betrekking op andere schooljaren. Het project ABC van duaal leren 2.0 loopt gedurende het schooljaar 2018-2019, terwijl het project ABC van duaal leren 3.0 over het schooljaar 2019-2020 loopt. Beide projecten ondersteunen de leerlingen in hun duaal leertraject door scholen die duaal leren aanbieden, extra ondersteuning te bieden met ESF-middelen.
 
In de voorbereidende fase organiseert Constructiv opleidingen voor leerlingen met een focus op veiligheid en communicatie. Voor de trajectbegeleiders en de mentoren op de leerwerkplek bestaat de Meng-de-mentor-opleiding. Constructiv ondersteunt op vraag ook scholen bij het bepalen van de arbeidsmarktrijpheid van de leerlingen, en helpt de school in haar zoektocht naar geschikte leerwerkplekken. Zo is Constructiv bijvoorbeeld aanwezig tijdens infomomenten.

Tijdens het schoolkaar krijgen leerlingen op een leerwerkplek, elke twee weken bezoek van hun trajectbegeleider. De uren die de school investeert in het voorbereiden, begeleiden en opvolgen van de leerlingen worden vanuit Constructiv met ESF-middelen vergoed.

Een derde project dat mogelijk is dankzij de financiële steun vanuit het Vlaams ESF Agentschap focust op de kwaliteit van de leerwerkplek, zowel vóór als na de erkenning als leerwerkplek. Nadat een erkenningsaanvraag is ingediend bij het sectoraal partnerschap bouw, onderzoekt Constructiv de aanvraag op basis van de decretale criteria.

Nadat de onderneming de erkenning heeft ontvangen, gaat Constructiv na of de mentor de mentoropleiding volgt. Wanneer de leerwerkplek een overeenkomst heeft afgesloten met een leerling en school, bezoekt een welzijnsadviseur van Constructiv de leerwerkplek. Deze bezoeken focussen op de veiligheid van de bouwplaats/leerwerkplek. Dit project loop over de kalenderjaren 2018 en 2019.

Wenst u meer informatie over deze ESF-projecten, contacteer ons dan!​
         

5.000

Opleidingsbedrijven

Alternate Text

46

Bouwberoepen

Alternate Text

26%

Participatiegraad arbeiders

Alternate Text

4758

Erkende opleidingen

Alternate Text

900.000

Opleidingsuren

Alternate Text

42.000

Opgeleide arbeiders

Alternate Text