• Tewerkstelling
 • Onderwijs
 • Welzijn
 • Publicaties
 • FAQ

Over Constructiv

Constructiv is een dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het Bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.

Constructiv werkt mee aan een boeiende en stabiele sector waarin het goed werken is! 
Ontdek onze dienstverlening in een notendop: bekijk ons bedrijfsfilmpje!--> MISSIE EN VISIE VAN CONSTRUCTIV
--> Kerncijfers Bouw
 

Diensten die Constructiv aanbiedt

De dienstverlening van Constructiv richt zich in de eerste plaats tot bouwbedrijven en hun arbeiders. De financiering van Constructiv gebeurt via socialezekerheidsbijdragen. De adviezen, diensten en financiële steun die Constructiv aanbiedt aan bouwbedrijven en hun arbeiders, behelzen 4 domeinen:

 • toekenning van aanvullende sociale voordelen
 • ondersteuning van de strijd tegen sociale fraude en oneerlijke concurrentie
 • stimulering van het competentiebeheer en de instroom in de sector
 • bevordering van de veiligheid op de bouwplaatsen en het welzijn op het werk

Aanvullende sociale voordelen

De sociale partners hebben een uitgebreid en modern sociaal statuut gecreëerd voor onze bouwvakarbeiders. Zij kunnen terugvallen op een brede waaier van aanvullende sociale voordelen, beheerd door Constructiv. Deze voordelen zijn opgebouwd rond 3 pijlers:

 • beloning voor de productiviteit van de arbeiders
 • aanvullingen op het inkomen tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid ingevolge tijdelijke werkloosheid, ziekte, ongeval …
 • ondersteuning van de eindeloopbaan

Bovendien kunnen niet alleen arbeiders in de bouwsector genieten van aanvullende sociale voordelen, maar ook de werkgevers. Voor hen wordt administratieve ondersteuning en een tussenkomst in bepaalde patronale bijdragen voorzien.

Om de twee jaar wordt het pakket aan sociale voordelen dat Constructiv toekent, opnieuw geëvalueerd in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC 124) waarin de vertegenwoordigers van de werkgevers- en arbeidersorganisaties zetelen. De sectorale onderhandelingen leiden dan tot collectieve arbeidsovereenkomsten die de aard, het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de voordelen vastleggen.

Meer informatie over voordelen voor arbeiders
Meer informatie over voordelen en ondersteuning voor werkgevers

Welzijn op het werk

Constructiv waakt over het welzijn op de bouwplaatsen, zodat men steeds veilig en gezond aan de slag kan. Dagelijks zijn wij actief op het terrein. Ons team van adviseurs:

 • bezoekt bouwbedrijven om hen te ondersteunen bij hun dynamisch preventiebeleid
 • gaat langs op bouwplaatsen en verstrekt er aangepaste adviezen en tips op het vlak van welzijn en veiligheid
 • organiseert gerichte sensibiliseringscampagnes over specifieke thema’s

Verder beschikken we over een multidisciplinair team dat over heel wat kennis omtrent arbeidsomstandigheden in de bouw beschikt. Zij staan in voor het verzamelen van allerlei informatie ter bevordering van het welzijn in de bouwsector, gebundeld in verschillende publicaties.

Meer informatie over welzijn op het werk voor arbeiders
Meer informatie over welzijn op het werk voor werkgevers

Competentiebeheer en instroom

Constructiv werkt aan het verbeteren van de instroom van arbeiders in de bouwsector en het op peil houden van hun kennis en competenties. De sector streeft immers naar duurzame tewerkstelling. Zo staan onze Constructiv-adviseurs op het terrein in voor:

 • de promotie van de bouwsector en bouwberoepen bij jongeren en werkzoekenden
 • de begeleiding van jongeren en werkzoekenden naar een duurzame job in de bouw
 • de ondersteuning van bouwbedrijven en hun arbeiders met betrekking tot hun competentie- en loopbaanbeheer

Als ondersteunende partner binnen de bouwsector zijn we er ons van bewust dat vakbekwame arbeiders onmisbaar zijn voor een goede afronding van bouwprojecten. Om de instroom van deze kwalitatieve bouwvakarbeiders te garanderen, sluit Constructiv samenwerkingsovereenkomsten met het bouwonderwijs. Op die manier worden leerjongeren in de bouw zo goed mogelijk voorbereid op de praktische uitvoering op een bouwplaats.

Constructiv voorziet zowel sectorale opleidingen voor bouwbedrijven als hun arbeiders. Zelfs opleidingen volledig op maat van de bouwonderneming behoren tot de mogelijkheden. Bovendien kunnen werkgevers en arbeiders bij de meeste opleidingen genieten van financiële ondersteuning.

Verder bieden wij als adviserende schakel binnen de bouwsector advies aan bouwondernemingen op het vlak van tewerkstelling om de zoektocht naar geschikte arbeiders te vergemakkelijken en kunnen werkgevers steeds bij ons terecht voor administratieve ondersteuning.

Meer informatie over opleiding voor arbeiders
Meer informatie over opleiding voor werkgevers