• Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Rekeningnummer
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

De sociale partners van de bouwsector ijveren uiteraard voor gezonde concurrentie en strijden samen tegen sociale fraude.

In het kader van deze thema’s hebben de sociale partners rond de tafel gezeten om een gezamenlijk strategisch plan voor de bouwsector op te stellen. Een van de elementen uit dit plan is het invoeren van de ConstruBadge.

De ConstruBadge is een persoonlijk visueel identificatiemiddel dat je als arbeider zichtbaar kan dragen op bouwplaatsen.

Deze badge wordt opgemaakt voor alle bouwvakarbeiders die bij de sociale zekerheid gekend zijn. Constructiv verzendt de ConstruBadge rechtstreeks naar het thuisadres van de arbeiders van Belgische bouwbedrijven en van de uitzendkrachten die door erkende interimkantoren worden tewerkgesteld in de bouw.

Ook arbeiders van buitenlandse werkgevers die bouwactiviteiten uitoefenen in Belgiƫ, ontvangen een ConstruBadge. Deze wordt na betaling van de kostprijs verzonden naar het adres in Belgiƫ dat door de buitenlandse werkgever werd meegedeeld.

Via de ConstruBadge-website kan je meer informatie over de ConstruBadge verkrijgen. Je werkgever kan er bovendien een account aanmaken en een overzicht van de aangemaakte ConstruBadges raadplegen en zo nodig een vervangbadge bestellen.