• Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Rekeningnummer
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Gebruik van de elektronische C3.2A-kaart (de eC3.2) mogelijk vanaf 1 september 2023

Na een pilootproject van een aantal maanden met vooral positieve feedback heeft de RVA beslist om vanaf 1 september 2023 het gebruik van de elektronische versie van de C3.2A-kaart (de eC3.2) open te stellen voor alle werknemers over alle sectoren heen.
Handige links

Wat houdt dit in voor jou als arbeider in de bouwsector ?


Vanaf 1 september 2023 kan je het dagelijks “zwart maken van de dopkaart” vervangen door het digitaal (via een app op uw smartphone) invullen en doorsturen van uw gegevens tijdelijke werkloosheid. Dit betekent dat je in dat geval de papieren C3.2A-kaart niet meer moet invullen en dat je dit eenvoudig via een app kan doen.


Voor wie ?


Elke arbeider uit de bouwsector (en bij uitbreiding elke werknemer uit om het even welke sector) die dit wenst kan de app eC3.2 downloaden en gebruiken. (let erop dat je de app eC32 downloadt en niet de app eC3 die de aangifte voor volledige werkloosheid betreft!)
Iedereen met een Belgische eID kan Itsme gebruiken en bijgevolg ook de eC3.2.
Voor grensarbeiders wordt vereist dat er een persoonlijke identificatie gebeurt door een ambtenaar van de RVA. In dat geval neemt u best contact op met het plaatselijk RVA-kantoor.


Hoe ?


1.    Je downloadt op je smartphone de app eC3.2 tijdelijke werkloosheid die je vindt in de App store of via Google Play
2.    Je logt in via Itsme en je bevestigt dat je vanaf een gewenste maand gebruik wil maken van de eC3.2
3.    Indien je in het verleden reeds een werkloosheidsvergoeding ontving, wordt jouw uitbetalingsinstelling vermeld. Indien je nog nooit een werkloosheidsvergoeding ontving, moet je eerst contact opnemen met jouw uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW)
4.    Je vult vanaf de eerste dag van de gekozen maand dagelijks de eC3.2 in op je smartphone (de dagen dat je niet tijdelijk werkloos bent) en je bevestigt. Hoe dit precies moet, vind je terug op https://www.rva.be/online-diensten/ec3.2
5.    Op het einde van de maand stuur je de gegevens van de voorbije maand met 1 klik door naar je uitbetalingsinstelling. Dit is enkel nodig indien je tijdelijk werkloos was gedurende de voorbije maand.
6.    Indien je recht hebt op een vergoeding tijdelijke werkloosheid, wordt deze automatisch door jouw uitbetalingsinstelling uitbetaald.

Wat zijn de voordelen ?


Voor de werkgever:
•    Je moet geen papieren C3.2A-kaarten meer verdelen
•    Ecologischer
Voor de arbeider:
•    Verlies of beschadiging van de kaart is niet meer mogelijk
•    Je moet de papieren kaart niet meer naar je uitbetalingsinstelling brengen

Informatie voor de werkgever


Bij het indienen van een dimona-aangifte voor een bouwvakarbeider (melding van in- en uitdiensttreding) wordt steeds vereist dat het nummer van de C3.2A-kaart voor de maand van indiensttreding en de daaropvolgende maand vermeld wordt. Indien je een arbeider in dienst neemt die onmiddellijk gebruik wenst te maken van de eC3.2, kan er in de dimona-aangifte als kaartnummer voor de maand van indiensttreding “1212” vermeld worden en voor de daaropvolgende maand “1313”.  Indien de dimona-aangifte door uw sociaal secretariaat gebeurt, kan u hen deze informatie doorgeven. Let wel dat dit enkel voor arbeiders van uw onderneming van toepassing is die gebruik wensen te maken van de eC3.2.

Nog enkele bijkomende opmerkingen


Constructiv ontvangt van de RVA elke maand de gegevens van de arbeiders die gebruik maken van de eC3.2. Constructiv zal dan geen papieren kaarten meer opmaken. Aangezien de papieren C3.2A-kaarten meer dan een maand op voorhand aangemaakt worden, zullen de eerste maand(en) wel nog papieren kaarten verstuurd worden naar de werkgever. Deze moeten dan niet meer gebruikt worden. Gebruik je deze toch, dan zal de uitbetalingsinstelling de betaling van je werkloosheidsvergoeding op basis van deze kaart weigeren.

Ben je als arbeider overgeschakeld naar de elektronische aangifte eC3.2 en wens toch terug de papieren C3.2A-kaart te gebruiken ? Meld dit vooraf aan je uitbetalingsinstelling en meld dit ook  tijdig aan Constructiv (C32A@constructiv.be) zodat onze diensten opnieuw papieren kaarten kunnen opmaken voor de komende maanden.

Meer info ?


https://www.rva.be/online-diensten/ec3.2

Snelle links