• Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Corona
  • FAQ
  • Rekeningnummer

Betaling sociaal voordeel 2022

Handige links
In samenwerking met je vakbond zorgt Constructiv er vanaf dit jaar voor dat, wanneer je aangesloten bent bij een vakbond, de premie “sociaal voordeel 2022” vanaf 20 juni rechtstreeks op je rekening zal worden gestort. De vakbond waarbij je bent aangesloten zal deze premie betalen.

Je ontvangt van Constructiv dus geen formulier meer zoals voorgaande jaren, tenzij de nodige informatie voor een automatische uitbetaling niet beschikbaar is. In dat geval ontvang je eind juni 2022 alsnog een formulier. Je hoeft hiervoor niets te ondernemen.

Het sociaal voordeel bedraagt € 0,6652 per gewerkte of gelijkgestelde dag tussen 1 april 2021 en 31 maart 2022, met een maximumbedrag van € 145. De uitbetaling hiervan kan enkel en alleen door een vakbond gebeuren.

Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met je vakbond.

Snelle links