• Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Corona
 • FAQ
 • Rekeningnummer

Op vraag van de opdrachtgever

Een opdrachtgever of hoofdaannemer kan bijkomende (kwaliteits-)eisen stellen bij de uitvoering van werken, die zowel op jou als op het bedrijf waarvoor je werkt van toepassing kan zijn.

VCA

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu) en is meer dan een checklist. VCA is een compleet programma waarmee een bedrijf structureel en objectief wordt getoetst en gecertificeerd.

Om als bedrijf aan de VCA-checklist te voldoen, moeten alle operationele medewerkers, waaronder jij als arbeider, en alle operationeel leidinggevenden een VCA-diploma hebben. Sinds 1 januari 2018 worden deze VCA-examens ENKEL ONLINE afgenomen!  Meer details ...

Een VCA-diploma is 10 jaar geldig en bestaat op drie niveaus, namelijk:

 • Een examen Basisveiligheid VCA voor alle medewerkers, zoals arbeiders, ploegbazen en meesterknechten
 • Een examen Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA (VOL-VCA) voor operationele kaderleden, zoals leidinggevenden, bouwplaatsleiders, ploegbazen en meesterknechten
 • Een examen Veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden VCU(VIL-VCU)
Wanneer je een VCA-diploma hebt behaald, wordt je opgenomen in het diplomaregister.

Ontdek de VCA-examens die Constructiv aanbiedt!
 

Persoonscertificaten

Op vraag van de sector beheert Constructiv eveneens enkele persoonscertificaties. Deze persoonscertificaten worden uitgereikt na examinering op basis van eind- en toetstermen die op hun beurt gebaseerd zijn op de beroepscompetentieprofielen van de sector.

Betonmixerchauffeur & betonpompbedienaars

Constructiv heeft, in samenwerking met FEDBETON, specifieke opleidingen voor betonmixerchauffeurs en betonpompbedienaars opgemaakt, gebaseerd op de respectievelijke beroepscompetentieprofielen. Na deze opleidingen volgt een examinering die leidt tot het persoonscertificaat.

Door het Constructiv-certificaat Betonmixerchauffeur of Betonpompbedienaar te hebben behaald, na het volgen van de opleiding van Constructiv, of na het volgen van een gelijkwaardige opleiding bij een door Constructiv erkend centrum, voldoet men aan de opleidingseis uit het BENOR-reglement voor stortklaar beton (Toepassingsreglement TRA550 – deel P).

Register van attesten

Om de lijst met de houders van een attest te raadplegen, kan u ons een e-mail sturen.
 

Indien je een dergelijke opleiding wil volgen, neem je best contact op met je regio.

Steigerbouwer

Op vraag van de sector wordt momenteel door Constructiv een persoonscertificatie voor de steigerbouwers ontwikkeld, die gebaseerd is op het beroepscompetentieprofiel van de steigerbouwer.

Bekwaamheidsattesten

Je kan een bekwaamheidsattest behalen na het afleggen van een bekwaamheidstest of door aan te tonen dat je een opleiding hebt gevolgd.

Weet je als arbeider de fijne kneepjes van het vak, maar beschik je na jarenlange ervaring nog niet over het gewenste attest of diploma? Dan kan je een bekwaamheidsattest behalen om aan te tonen dat je officieel gecertificeerd bent. Dit attest is een door de sector erkend bewijs van je persoonlijke kennis en bekwaamheden voor het uitoefenen van een bepaald beroep.

Een bekwaamheidsattest behalen

Je kan je bekwaamheid valideren en een bekwaamheidsattest verkrijgen door enerzijds te slagen in de theoretische en praktische testen, en anderzijds door een opleiding te volgen. Nadat je geslaagd bent, ontvang je een bekwaamheidsattest.

Wil je meer weten over het behalen van een bekwaamheidsattest? Voor vragen en opmerkingen kan je terecht bij je Constructiv-regio.

Voorbeelden:

 • Werken aan of nabij elektrische installaties (BA4/BA5)
 • Arbeiders die “mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving” gebruiken (graafmachines, hoogwerker …)

Zo voorzien bijvoorbeeld VDAB, Le FOREM en BRUXELLES FORMATION in samenwerking met Constructiv, bekwaamheidstesten voor gemechaniseerde beroepen (zie aanbod van opleidingen bouwplaats- en hijsmachine-attesten).

Voor buitenlandse opdrachten kunnen echter nog bijkomende specifieke attesten of certificaten geëist worden vanuit opdrachtgevers en/of de overheid (vb. TCVT-certificaat: het zogenaamde hijsbewijs in Nederland; het CACES-veiligheidsattest in Frankrijk, …). Soms kan het ook nodig zijn om voor een buitenlandse opdracht een EUROPASS- certificaatsupplement toe te voegen aan het attest, waarin de competenties van de gevolgde opleiding worden beschreven.

Elders Verworven Competenties (EVC) kan u ook laten erkennen bij een EVC-aanbieder of Centre de validation des compétences.