• Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Corona
  • FAQ
  • Rekeningnummer

Een onderneming als leerwerkplek

Om een leerling te kunnen opleiden, moet de onderneming eerst erkend worden als leerwerkplek door Constructiv. Het verkrijgen van deze erkenning is de verantwoordelijkheid van de onderneming en de school.
 
Om erkend te worden moet de onderneming voldoen aan volgende decretale voorwaarden. De onderneming
  • moet op vlak van de organisatie en de bedrijfsuitrusting voldoen om de opleiding op de werkplek van een leerling mogelijk te maken overeenkomstig het opleidingsplan.
  • moet voldoende financiële draagkracht hebben om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Deze vereiste van financiële draagkracht is ingegeven door een zorg van stabiliteit en continuering van de onderneming, zodat de leerling zijn opleiding in deze onderneming kan voleindigen. Het gaat hier bijvoorbeeld om solvabiliteit, economische leefbaarheid, en dergelijke meer.
  • mag geen veroordelingen hebben opgelopen die de continuïteit van de onderneming in het gedrang brengen of die van die aard zijn dat de onderneming geen goede leeromgeving voor de lerende kan waarborgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om arbeidsrechtelijke veroordelingen of RSZ-veroordelingen.
De erkenningsaanvraag wordt ingediend door de school of door de onderneming, en wordt behandeld door Constructiv. Binnen de 14 dagen is de aanvraag behandeld.