• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Mogen bouwactiviteiten nog worden uitgevoerd?

Het Ministerieel Besluit van 30 oktober 2020 stelt dat alle bouwactiviteiten mogen worden uitgevoerd mits in achtneming van de noodzakelijke hygiënische maatregelen (in de eerste plaats social distancing en het dragen van mondmaskers). 

Telethuiswerk is verplicht tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie, de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Voor de bouwactiviteiten op de werf is telethuiswerk dus niet verplicht.

Er is ook geen verbod op niet-essentiële verplaatsingen, maar werknemers dienen wel te kunnen aantonen dat zij zich moeten verplaatsen om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Dit kan mits een formeel attest van de werkgever, maar ook elk ander bewijsstuk kan de noodzaak van hun fysieke aanwezigheid op de werkplaats bevestigen.