• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Wanneer kan men als 'grensarbeider' beschouwd worden?

In het kader van verplaatsingen tijdens de corona-crisis wordt de volgende ruime coronadefinitie van het begrip grensarbeider gehanteerd: een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert