• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Kan een gelaatsscherm een alternatief zijn voor afscheidingen in een voertuig?

Een gelaatscherm is zeker geen alternatief voor afscheidingen in een voertuig. Het kan enkel als bijkomende bescherming gedragen worden.