• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Mag er met een plexi-wand in een voertuig gereden worden? 

Het plaatsen van vaste plexi-wanden is meestal niet toegelaten zonder een herkeuring met het oog op aan de aanpassing van het gelijkvormigheidsattest.

De afscheiding in een voertuig dient uit flexibel materiaal te bestaan, dat zonder gebruik van gereedschappen kan verwijderd worden. Deze afscheidingen moeten worden geplaatst met aandacht voor de zichtbaarheid en de veiligheid (wegcode). Zie de richtlijnen van de verschillende regionale overheden over de toegelaten afscheidingen: Bovendien moet er voor worden gezorgd dat deze wanden de optimale werking van de ventilatie- en verluchtingssystemen in het voertuig niet belemmmeren.

In voertuigen waarin dergelijke afscheidingen worden geplaatst, moeten alle inzittenden een mondmasker dragen.
Tevens moet in een voertuig met flexibele afscheidingen ontsmettende handgel aanwezig zijn.