• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Welke afscheidingen kunnen reglementair geplaatst worden in voertuigen?

In een voertuig kunnen enkel afscheidingen in flexibel materiaal tussen de zitplaatsen worden geplaatst met aandacht voor de zichtbaarheid en de veiligheid (wegcode).

Bovendien moet er voor worden gezorgd dat deze wanden de optimale werking van de ventilatie- en verluchtingssystemen in het voertuig niet belemmmeren.

Zie de richtlijnen van de verschillende regionale overheden over de toegelaten afscheidingen: