• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • FAQ
 • Corona

Hoeveel personen mogen er plaatsnemen in een camionette?

Het maximaal toegelaten inzittenden is afhankelijk van de capaciteit van het voertuig.  Hierbij moet de voorrang worden gegeven aan de social distancing regel. Dit betekent dat een minimale afstand van 1,5 m tussen de inzittenden wordt gewaarborgd.

Indien het onmogelijk is om de social distancing regel te hanteren zijn er twee mogelijkheden: 
 • het beperken van het aantal personen in het voertuig en/of
 • het voorzien van afscheidingen
In beide gevallen zijn dan ook steeds volgende EXTRA MAATREGELEN verplicht:
 • ELKE inzittende moet een mondmasker dragen
 • er moet ontsmettende handgel aanwezig zijn in het voertuig
 • ventilatie- en verluchtingssystemen moeten goed functioneren en onderhouden zijn
 • er moet bijzondere aandacht geschonken worden aan de hygiëne binnen in de voertuigen die door de verschillende personen worden gebruikt
Dus ook in geval dat er afscheidingen worden voorzien, moet iedereen een mondmasker dragen. 

Meer in detail::  

Optie  1 – Het beperken van het aantal personen in het voertuig

Dit houdt in dat het voertuig nooit volledig bezet kan worden, dus dat er steeds minder personen dan plaatsen zijn.  

Voorbeelden: 
 • zijn er drie zitplaatsen, dan kan je maximaal met twee personen plaatsnemen (maar mét mondmasker).
 • zijn er slechts twee zitplaatsen, dan kan je maar één persoon vervoeren. Als je toch twee personen wil vervoeren, ben je verplicht om optie 2 (het plaatsen van afscheidingen) te hanteren.
Het is bovendien ten stelligste aangeraden om bij het bepalen van hoeveel men het aantal zitplaatsen beperkt, men dat doet op basis van een verdere risico-analyse en dus ook rekening houdt met de specifieke situaties (zoals de voorziene totale duurtijd van gemeenschappelijke verplaatsingen, exacte type voertuig, … ).  


Optie 2 – Het plaatsen van afscheidingen 

Als de social distancing niet kan gerespecteerd worden, kunnen ook afscheidingen in het voertuig worden geplaatst (bijvoorbeeld tussen rijen of tussen zetels op een rij).  In dat geval moet rekening gehouden worden met wat volgens de verschillende regionale overheden geaccepteerd kan worden. Voor deze regionale verschillen verwijzen we naar de V&A  - Welke afscheidingen kunnen reglementair geplaatst worden in voertuigen

Advies van de verzekeraar laten inwinnen bij de keuze voor het plaatsen van afscheidingen is eveneens aangewezen.

En nogmaals, ook als er afscheidingen zijn, schrijft het sectoraal akkoord van de bouwsector voor dat elke inzittende een mondmasker moet dragen. 

En de andere extra maatregelen (aanwezigheid handgel, ventilatie, hygiëne binnen het voertuig) blijven ook van toepassing.