• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Moeten specifieke maatregelen worden genomen voor de toegang tot de werkposten?

Ook bij betreden van werkpost of lokalen moet 1,5m afstand tussen personen worden bewaard. Voorkom dat er bij de toegang tot deze werkposten of ruimtes personen te dicht bij elkaar komen te staan.

Het is aan te bevelen op deze plaatsen de nodige signalisatie en/of sensibilsierende affiches of informatieborden aan te brengen.

Indien het onmogelijk om de social distancing regel te hanteren op één of meerdere van deze plaatsen, moeten de betrokken werknemers een mondmasker dragen.