• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Moeten specifieke maatregelen worden genomen voor de toegang tot de sociale voorzieningen?

Ja, ook bij betreden van werkposten, lokalen en sociale voorzieningen moet bij voorkeur 1,5m afstand tussen personen worden bewaard. Voorkom dat er bij de toegang tot deze ruimtes personen te dicht bij elkaar komen te staan.

Het is aan te bevelen op deze plaatsen hiervoor de nodige signalisatie en/of sensibilsierende affiches of informatieborden aan te brengen.