• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Moeten werknemers die onder eenzelfde dak wonen de social distancing-regels op de werf in acht houden?

Voor de veiligheid van andere werknemers op de werf moeten ook de werknemers die onder eenzelfde dak wonen, of zelfs op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, op de werf dezelfde regels volgen die gelden voor hun collega's.