• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • FAQ
 • Corona

Mogen activiteiten binnenshuis worden uitgevoerd?

Activiteiten binnenshuis mogen worden uitgevoerd op voorwaarde dat de werkgever een risicoanalyse heeft gemaakt en de maatregelen die voortvloeien uit deze risicoanalyse worden uitgevoerd. 

In de eerste plaats dient te worden nagegaan dat de social distancing kan worden gewaarborgd. Op plaatsen of activiteiten waarbij dit niet mogelijk is, dienen andere collectieve en organisatorische maatregelen (schermen, mondmasker, handschoenen) te worden genomen.

Er dient voorafgaand aan de start van de werken een document te worden opgesteld waarin o.a. de volgende zaken zijn opgenomen:
 • Zijn er in het gebouw corona-patiënten aanwezig?
 • Kan een minimale afstand van 1,5m met de bewoners worden gehandhaafd? Indien niet, dragen de bewoners een mondmasker.
 • Is er stromend water en zeep aanwezig zodat de werknemers de handen kunnen wassen?
 • Is de werkzone goed toegankelijk, schoongemaakt en indien nodig gedesinfecteerd door de klant?
Voor deze situaties werd het document "Checklist voorafgaand aan werken binnen een gebouw (bewoond / in gebruik)" opgesteld door Constructiv.

Dit moet voor de start van de werken afgetoetst worden.

Indien er in het gebouw Corona-patiënten aanwezig zijn, dient het contact tussen deze patiënten en de werknemers absoluut te worden vermeden. Bovendien moeten de werknemers de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (FFP2 of FFP3 masker, wegwerphandschoenen, wegwerpoverall,…) te dragen. In functie van de uit te voeren werkzaamheden kunnen bijkomende PBM’s nodig zijn.