• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Wat zijn de taken van een coronaverantwoordelijke?

De coronaverantwoordelijke ziet toe op het uitvoeren en naleven van de Corona-preventiemaatregelen.

Deze verantwoordelijke is op de hoogte van de relevante wetgeving, de generieke gids en het sectorprotocol, de maatregelen op niveau van de onderneming en die van de specifieke werf.  Hij of zij spreekt collega’s aan op eventuele overtredingen op de regels. Hij/zij geeft uitleg en instructies. 

De Coronaverantwoordelijke speelt een rol in de organisatie van de co-activiteit in functie van COVID-19, waarbij hij/zij mee organisatorische of technische oplossingen bedenkt om de social distancing van 1,5 meter  te kunnen respecteren, tijdens werk, verplaatsingen en rustpauzes. Deze verantwoordelijke kan ook suggesties doen om eventueel bijkomende preventiemaatregelen te nemen.