• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Mogen stoffen mondmaskers worden gebruikt?

Het gebruik van een stoffen masker is niet verboden als bescherming tegen het coronavirus, maar wordt afgeraden.

Dergelijke maskers stellen namelijk een probleem op het vlak van reiniging. In dit verband verwijzen we naar de CAO 'reinigen van werkkledij'. Deze bepaalt dat de werkgever, in samenspraak met de preventieadviseur, de arbeidsarts en de werknemersafvaardiging, een risicoanalyse moet opmaken waaruit moet blijken of de werknemer het masker al dan niet zelf mag reinigen. 

Meer info!