• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Welke werknemers moeten een vaste PBM-kit ter beschikking krijgen?

Werknemers die werken binnenshuis uitvoeren in een bewoond/gebruikt gebouw waarin personen verblijven, moeten de beschikking krijgen over een vaste PBM-kit

Zoals voorzien in de Codex Welzijn op het Werk, moet steeds aan de hand van een risicoanalyse worden bepaald welke PBM's (al of niet bijkomend) gebruikt moeten worden, in functie van de uit te voeren activiteiten.