• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Kan een buffervat of bidon gebruikt worden als alternatief voor stromend water?

Het algemeen principe is dat een dergelijk watervat enkel aanvullend kan zijn op de voorzieningen met stromend water.

De CAO humanisering van de Arbeid voorziet wel dat op kleine bouwplaatsen (max. 5 werknemers) en op bouwplaatsen met een grote geografische spreiding (bvb. wegenwerken) inrichtingen met stromend water kunnen worden vervangen door specifieke inrichtingen. Enkel in deze gevallen kan een watervat een alternatief zijn voor stromend water.