• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Hoe lang moeten de gegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandigen bewaard worden?

Deze gegevens worden bewaard vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan. In overeenstemming met de privacyregels die zijn vastgelegd in de GDPR, dienen ze daarna vernietigd te worden.