• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Corona
  • FAQ

Kan een werkgever van zijn werknemer(s) eisen om een sneltest af te leggen?

Neen.
Een werkgever kan een werknemer niet verplichten om een sneltest te ondergaan.

Indien een werknemer in quarantaine is en tevens tijdelijk werkloos, dan kan de werkgever niet vragen om een sneltest af te leggen, vermits de arbeidsovereenkomst tijdens de quarantaineperiode wordt geschorst.