• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Kan een werknemer die COVID-19 symptomen vertoont, door de werkgever verplicht worden om een onderzoek door de arbeidsarts te ondergaan?

Neen, de arbeidsarts heeft geen opdracht in het vaststellen van COVID-19 besmetting bij werknemers.

Als een werknemer op de werkplaats COVID-19-symptomen vertoont, dient de werkgever (in het kader van zijn verplichting om zijn andere werknemers en derden die op de werf optimaal te beschermen) de betrokkene naar huis te sturen en te vragen dat hij zo snel mogelijk zijn huisarts raadpleegt.

In het geval de werknemer inderdaad besmet is, zal de huisarts dit doorgeven aan het Contactcenter.