• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Moet de werkgever nagaan of het Passenger Location Form van zijn werknemers ingevuld is?

Als er beroep wordt gedaan op werknemers en zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven is de werkgever verplicht om na te gaan of zij het formulier ingevuld hebben (indien zij daartoe verplicht waren - zie ook FAQ Moet het "Passenger Locator Form" ingevuld worden na een verblijf in het buitenland om professionele redenen?).

Bij gebrek aan bewijs dat dit formulier werd ingevuld, dient de werkgever erover te waken dat het Passenger Locator Form ingevuld is uiterlijk op het moment waarop de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige de werkzaamheden in België aanvat.

Ten opzichte van zijn andere werknemers heeft de werkgever die verplichting niet.