• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Moet een buitenlandse werknemer die naar België komt of terugkeert een quarantaineperiode respecteren?

De betrokken buitenlandse werknemers of zelfstandigen moeten bij inreizen een Passenger Location Form (PLF) invullen en het bewijs van een negatieve PCR-test (van maximaal 72 uur oud) kunnen voorleggen. Op basis van de PLF wordt bepaald of er een verplichte quarantaine met test op dag 7 volgt. 

Indien het een professionele verplaatsing betrof van minstens 48 uur in opdracht van een Belgische werkgever, Belgische opdrachtgever of een internationale organisatie gevestigd op Belgisch grondgebied, kan gebruik gemaakt worden van het BTA-formulier, wat de kans op een verplichte quarantaine vermindert, maar niet wegneemt.

Reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen moeten steeds 10 dagen verplicht in quarantaine met een PCR-test op dag 1 en dag 7. 

Een belangrijke uitzondering wordt gemaakt voor de grensarbeiders (gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeer). Deze grensarbeiders dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en).
Zij dienen wél nauwgezet de maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zowel werkgevers als werknemers dienen extra gesensibiliseerd te worden opdat tijdig testafnames worden doorgevoerd van zodra symptomen optreden en waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.