• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Wat gebeurt er als een werknemer met COVID-19 gediagnosticeerd wordt?

In het geval een werknemer inderdaad besmet is, zal de huisarts dit doorgeven aan het Contactcenter.

Het Contactcenter zal op zijn beurt de medisch verantwoordelijke van het betrokken bedrijf verwittigen. Indien de medisch verantwoordelijke niet gekend is, wordt de werkgever (die ook onder een strikte professionele geheimhoudingsplicht valt) verwittigd. Deze laatste brengt in dat geval de afdeling medisch toezicht van zijn externe / interne preventiedienst op de hoogte.

De preventiedienst (eventueel de bedrijfsarts) zal het geval strikt opvolgen én zijn/haar contacten in kaart brengen en verwittigen, zoals vermeld in het draaiboek van de externe preventiediensten, in overeenstemming met het advies van Sciensano. De werkgever zorgt samen met de bevoegde Interne en/of Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk voor een risicoanalyse en het in kaart brengen van alle risicocontacten.

Vanaf twee bevestigde medewerkers kan door de medisch verantwoordelijke (in overleg met de regionale gezondheidsautoriteiten) besloten worden tot een uitgebreidere teststrategie bij andere medewerkers.

In geval er bij meer dan één werknemer tewerkgesteld op een werf in Vlaanderen COVID-19 wordt vastgesteld, moet het Vlaams agentschap Zorg & Gezondheid onmiddellijk worden verwittigd via 02/553 36 71.