• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Corona
  • FAQ

Wat indien je hoog-risicocontact hebt gehad maar zelf geen symptomen vertoont?

Als je meer dan 15 minuten en binnen aan een afstand van 1,5 meter in contact was met deze persoon  (bijvoorbeeld: een huisgenoot, een collega die naast je zit op kantoor, een vriend(in), ... ), dan betreft het een contact met een hoger risico om besmet te zijn. De te nemen maatregelen hangen af van uw vaccinatie-situatie.

  • Voor volledig gevaccineerden is geen quarantaine vereist na een hoog risicocontact. Zij dienen gedurende 10 dagen continue een mondmasker in binnenruimten en de social distancing te respecteren.
  • Deels gevaccineerden dienen een quarantaine periode van minstens 3 dagen te respecteren met een dagelijkse een zelftest. Zonder zelftest dient een quarantaineperiode van 7 dagen te worden gerespecteerd. Bovendien moeten zij gedurende 10 dagen continue een mondmasker in binnenruimten dragen en de social distancing te respecteren.
  • Niet gevaccineerden dienen een quarantaine periode van minstens 6 dagen te respecteren met een dagelijkse zelftest. Zonder zelftest dient een quarantaineperiode van 10 dagen te worden gerespecteerd. Bovendien moeten zij gedurende 10 dagen continue een mondmasker in binnenruimten dragen en de social distancing te respecteren.

Meer info


Een quarantaine of een isolatie-attest kan worden opgemaakt door je huisarts, maar het kan ook: 
•    door de arbeidsarts worden opgemaakt
•    worden aangevraagd bij het Contactcenter van het bevoegde Gewest / de bevoegde Gemeenschap indien je van hen een sms ontving
•    worden gedownload via www.mijngezondheid.be
•    gedownload worden indien je de app Coronalert gebruikt en je scherm rood kleurde

Vervolgens dien je het quarantaine-attest aan je werkgever te bezorgen. Dat is nodig om beroep te kunnen doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid - indien aan alle voorwaarden daarvoor is voldaan.

Van zodra je ziektesymptomen vertoont tijdens de quarantaine periode, dien je opnieuw je huisarts te raadplegen. Je huisarts zal dan een ziekteattest opmaken.